Newyddion diweddaraf

Myfyrwyr Cyngor Eco yn derbyn eu Gwobrau John Muir

Yn ddiweddar, cyflwynwyd eu Gwobrau John Muir i uwch aelodau Cyngor Eco Ysgol yn dilyn arhosiad 2 ddiwrnod ym mwthyn Bod Silyn….

Postiwyd 30 amgylchedd 2021
Celf yn Oriel Academi Frenhinol Cambria

Ymwelodd myfyrwyr celf ag Oriel Academi Frenhinol Cambrian yng Nghonwy lle cawsant ychydig o ysbrydoliaeth o'r arddangosfa ddiweddar o'r enw 'Art of Perseverance'…

Postiwyd 29 amgylchedd 2021
Digwyddiad Mapio Nodau SEREN

Cafodd ein myfyrwyr Seren blwyddyn 9 gyfle i fynychu sesiwn SEREN gyntaf y flwyddyn a oedd yn edrych ar 'Mapio Nodau'…

Postiwyd 25 amgylchedd 2021
Llwyddiant Codi Arian Plant Mewn Angen

Diolch enfawr i bawb a helpodd ni i godi record ysgol ar gyfer Plant Mewn Angen, cyfanswm o fwy na £3000 trwy amrywiaeth o ddigwyddiadau gan gynnwys gwisg ffansi, gwerthu cynnyrch pobi blasus, marathonau darllen a marathonau!

Postiwyd 22 amgylchedd 2021
Aberconwy Allies yn Creu Ffilm Ddogfen

Ar ddechrau’r flwyddyn, cafodd myfyrwyr ym Mlwyddyn 9 gyfle i gymryd rhan mewn prosiect i helpu i hyrwyddo derbyn a chynhwysiant, ac i ddechrau ymgorffori cydraddoldeb yn y cwricwlwm…

Postiwyd 11 oed 2021
Ar Y Ffordd i Weithdy Tyrbinau Aer a Gwynt Glanach

Yn ddiweddar, cymerodd aelodau Cyngor Eco Blwyddyn 7, 8 a 9 ran mewn gweithdy lle buont yn archwilio gwahanol ffyrdd o fynd i’r afael â llygredd aer ac edrych ar ffyrdd y gallai allyriadau gael eu lleihau ledled Cymru…

Wedi postio
Mae Kyle yn Derbyn Ysgoloriaeth Bêl-droed

Mae cyn-fyfyriwr blwyddyn 11 a orffennodd yn Ysgol Aberconwy fis Gorffennaf y llynedd gyda chanlyniadau CGSE gwych, wedi dechrau ysgoloriaeth â thâl 2 flynedd yng Nghlwb Pêl-droed Salford…

Postiwyd 1 oed 2021
Myfyrwyr y Chweched Dosbarth yn Codi Arian ar gyfer Elusen Leol

Dewisodd myfyrwyr chweched dosbarth Ysgol Aberconwy Dŷ Gobaith (Hope House) ar gyfer ein hapêl elusennol leol eleni a threfnu nifer o ddigwyddiadau a gododd £ 1,275 gwych…

Wedi postio
Sophie i Gynrychioli Cymru

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod un o'n myfyrwyr blwyddyn 11 wedi'i ddewis i gynrychioli Cymru fel rhan o garfan Merched dan 17 oed yn Nhwrnamaint Cymhwyso EURO dan 17 Merched UEFA…

Postiwyd 19 oed 2021
Myfyrwyr Cyngor Eco yn Cyflawni Gwobrau

Mwynhaodd aelodau o Gyngor Eco yr ysgol eu harhosiad grŵp cyntaf ym mwthyn Bod Silyn lle buont yn gweithio gyda'i gilydd i gyflawni eu Gwobrau John Muir a'u Gwobrau Coedwigwr Iau…

Wedi postio
CY