Wedi ei ddewis i Gymru

Llongyfarchiadau i Lacey ac Amalie ym mlwyddyn 10 ar eu llwyddiannau pêl-rwyd diweddaraf, gwych. Mae’r ddau wedi cael eu dewis yn ddiweddar i gynrychioli Cymru yng ngharfan yr Academi Genedlaethol dan 17! Maent hefyd wedi cael eu dewis i chwarae i Academi Ranbarthol Cymru, am yr ail flwyddyn yn olynol, gan gynrychioli Gogledd Orllewin Cymru.

Mae Lacey yn saethwr. Dechreuodd chwarae pêl-rwyd pan oedd yn 6 oed yng Nghlwb Pêl-rwyd Llandudno ac aeth ymlaen i gynrychioli a chwarae i Dîm Pêl-rwyd Sir Conwy yn 11 oed. Mae’n parhau i gystadlu yng Nghynghrair Oedolion Adran 1 Sir Conwy yn ogystal â’u Cynghrair Iau . Mae hi'n hoff o chwaraeon ac yn Llysgennad Chwaraeon ar gyfer ei grŵp blwyddyn.

Mae Amalie, sy’n amddiffynnwr, hefyd wedi bod yn chwarae pêl-rwyd i Glwb Pêl-rwyd Llandudno ers pan oedd yn yr ysgol gynradd, lle mae’n chwarae yn y gynghrair iau ac oedolion ar hyn o bryd. Mae hi bellach wedi cael ei dewis i chwarae i dîm y sir am y 4edd flwyddyn yn olynol.

Mae'r llwyddiannau eithriadol hyn oherwydd eu hymroddiad a'u hangerdd dros y gamp. Edrychwn ymlaen at ddilyn eu gyrfaoedd chwaraeon a gweld eu llwyddiant yn parhau!

CY