Hysbysiadau Pwysig

Blwyddyn Ysgol 2023-24

8 Ebrill 2024 - Llythyr Noson Rhieni Blwyddyn 10, Cod Ymddygiad a Chanllaw i Gwmwl yr Ysgol

20 Mawrth 2024 - Adolygiad Pasg Blwyddyn 10

19 Mawrth 2024 - Cefnogaeth Blwyddyn 11

13 Mawrth 2024 - Diweddariad Mawrth

23 Chwefror 2024 - Llythyr Noson Rhieni Blwyddyn 12/13, Cod Ymddygiad a Chanllaw i Gwmwl yr Ysgol

22 Chwefror 2024 - Taith Gwrs LINC Blwyddyn 11

9 Chwefror 2024 - Noson Opsiynau Blwyddyn 9

8 Chwefror 2024 - Taith hanes i Rufain

5 Chwefror 2024 - Toriadau Cyllid Conwy – Llythyr gan Benaethiaid

25 Ionawr 2024 - Mae Helen Arkell HELP! Cwrs i Rieni

16 Ionawr 2024 - Imiwneiddiadau Blwyddyn 9

16 Ionawr 2024 - Gweithdrefnau tywydd garw

15 Ionawr 2024 - Arolwg Deintyddol Blwyddyn 7 Iechyd Cyhoeddus Cymru

08 Ionawr 2024 - Llythyr Noson Rhieni Blwyddyn 11, Cod Ymddygiad a Chanllaw i Gwmwl yr Ysgol

13 Rhagfyr 2023 - Llythyr Pleidlais Rhiant Lywodraethwyr

28 Tachwedd 2023 - Arholiadau Llenyddiaeth Saesneg Blwyddyn 10

21 Tachwedd 2023 - Llythyr Noson Rhieni Blwyddyn 9, Cod Ymddygiad a Chanllaw i Gwmwl yr Ysgol

17 Tachwedd 2023 - Blwyddyn 11 Seren Keele Ymweliad Prifysgol a llythyr oddi wrth Seren.

13 Tachwedd 2023 - Polisi Dysgu Gartref

18 Hydref 2023 - Arolwg Rhwydwaith Ymchwil Iechyd Ysgolion

17 Hydref 2023 - Hanes Blwyddyn 11 – Troy

16 Hydref 2023 - Brechiadau Ffliw ar gyfer Blynyddoedd 7 i 11

9 Hydref 2023 – Taith Seren Blwyddyn 9

4 Hydref 2023 - Taith Seren Blwyddyn 8

3 Hydref 2023 - Noson Strategaeth Blwyddyn 10 & 11

14 Medi 2023 - Croeso i Flwyddyn 7

Archif Hysbysiadau Pwysig

CY