Hysbysiadau Pwysig

23 Mai 2022 - Absenoldeb Arholiad Blwyddyn 11

11 Mai 2022 - Noson Rhieni Blwyddyn 8

5 Mai 2022 - Diweddariad ar Drefniadau Covid-19

5 Mai 2022 - Gwaith Ffordd Mawr a Newidiadau i Lwybrau Bysiau

3 Mai 2022 - Arholiadau Allanol Blwyddyn 10

30 Mawrth 2022 - Cwricwlwm Blwyddyn 9

18 Mawrth 2022 - Sesiwn Rhieni Blwyddyn 10 ac 11

18 Mawrth 2022 - Trip Ysgol i Wlad yr Iâ

2 Mawrth 2022 - Gyrfa Cymru – Digwyddiad Gyrfaoedd Rhithwir

18 Chwefror 2022 - Diweddariad Chwefror

17 Chwefror 2022 - Cau Ysgol

17 Chwefror 2022 - Trefniadau Tywydd Garw

4 Chwefror 2022 - Digwyddiadau Opsiynau Blwyddyn 9

27 Ionawr 2022 - Gyrfa Cymru – Opsiynau Blwyddyn 9

24 Ionawr 2022 - Digwyddiadau Opsiynau Chweched Dosbarth

19 Ionawr 2022 - Noson Rhieni Chweched Dosbarth

7 Ionawr 2022 - Trefniadau Tymor Newydd

16 Rhagfyr 2021 - Cyngor Conwy - Newidiadau i Drefniadau Diwedd Tymor a Taflen Gymorth Cwestiynau Cyffredin

15 Rhagfyr 2021 - Noson Rhieni Blwyddyn 11

15 Rhagfyr 2021- Cyngor Conwy - Trefniadau Diwedd Tymor

1 Rhagfyr 2021 - Diweddariad Rhagfyr

23 Tachwedd 2021 - Noson Rhieni Blwyddyn 9

16 Tachwedd 2021 - Arholiad Llenyddiaeth Saesneg Blwyddyn 10

8 Tachwedd 2021 - Llythyr TikTok Cyngor Conwy, Taflen wybodaeth apiau a Cyngor Diogelu TikTok

30 Hydref 2021 - Diweddariad Tachwedd

20 Hydref 2021 - Noson Rhieni Blwyddyn 10

07 Hydref 2021 - Noson Wybodaeth Blwyddyn 11

28 Medi 2021 - Llythyr Brechiadau Covid-19 i Blant 12-15 oed a Cwestiynau Cyffredin

24 Medi 2021 - Arolwg SHRN

09 Medi 2021 - Gwersi Cerdd

08 Medi 2021 - Llythyr Noson Gwybodaeth Blwyddyn 7 a Canllaw School Cloud

06 Medi 2021 - Llythyr Cyngor Conwy - Ailagor Ysgolion

02 Medi 2021 - Ailagor Ysgol: Medi 2021

01 Gorffennaf 2021 - Llythyr Gwasanaeth Bws Cyffordd Llandudno a Deganwy, Ffurflen Gais Bws a Mandad Debyd Uniongyrchol

CY