Hysbysiadau Pwysig

Blwyddyn Ysgol 2023-24

14 Medi 2023 - Croeso i Flwyddyn 7

18 Gorffennaf 2023 - Casgliad Canlyniadau TGAU

17 Gorffennaf 2023 - Casgliad Canlyniadau Lefel A

8 Gorffennaf 2023 – Amserlenni Bysiau wedi’u Diweddaru (yn weithredol o ddydd Llun 10 Gorffennaf 23): 12B, 20B, 21B, 25B & 26B

7 Gorffennaf 2023 - Cyffordd Llandudno a Gwasanaeth Bws Ysgol Deganwy

6 Gorffennaf 2023 - Medi 2023 TGAU Addysg Gorfforol

3 Gorffennaf 2023 - Ffonau Symudol

3 Gorffennaf 2023 - Llythyr Noson Rhieni Blwyddyn 7, Cod Ymddygiad a Chanllaw i Gwmwl yr Ysgol

24 Mai 2023 - Blwyddyn 11 Absenoldeb arholiad

16 Mai 2023 - Brechiadau HPV Blwyddyn 9

9 Mai 2023 - Llythyr Noson Rhieni Blwyddyn 8, Cod Ymddygiad a Chanllaw i Gwmwl yr Ysgol

5 Mai 2023 - Sesiwn Adolygu i Rieni Blwyddyn 10 & 11

27 Ebrill 2023 - Gweminarau SCESS ar gyfer Pobl Ifanc 2023

25 Ebrill 2023 - Amserlenni dros dro ar gyfer gwasanaeth bws ysgol 12B a 24B oherwydd gwaith ffordd

4 Ebrill 2023 - Newidiadau dros dro i wasanaethau bws ysgol 20B, 25B a 26B oherwydd gwaith ffordd

21 Mawrth 2023 - Llythyr Noson Rhieni Blwyddyn 10, Cod Ymddygiad a Chanllaw i Gwmwl yr Ysgol

17 Mawrth 2023 - Hwdi Ymadawyr Blwyddyn 11

14 Mawrth 2023 - Manylion Taith Paris

10 Mawrth 2023 - Ysgol ar gau oherwydd y tywydd. Bydd gwaith yn cael ei osod ar Microsoft Teams lle bo modd.

2 Mawrth 2023 - Noson Rhieni Blwyddyn 11, Cod Ymddygiad a Chanllaw i Gwmwl yr Ysgol

28 Chwefror 2023 - Noson Rhieni Blwyddyn 12 & 13, Cod Ymddygiad a Chanllaw i Gwmwl yr Ysgol

27 Chwefror 2023 - Streic gan yr Undeb Addysg Cenedlaethol ar 02.03.2023

27 Chwefror 2023 - Gwasanaeth Cefnogi Cynnar Ysgolion a Cholegau – Gweminarau Rhieni

9 Chwefror 2023 - Streic Chwefror wedi'i Gohirio

8 Chwefror 2023 - Streic Arfaethedig gan yr Undeb Addysg Cenedlaethol ar 14.02.2023

7 Chwefror 2023 - Noson Opsiynau Blwyddyn 9

30 Ionawr 2023 - Diogelwch ar y Rhyngrwyd

27 Ionawr 2023 - Streic Gweithredu gan yr Undeb Addysg Cenedlaethol ar 01.02.2023

18 Ionawr 2023 - Noson Agored Chweched Dosbarth

12 Ionawr 2023 - Llythyr Taith Paris a Ffurflen Caniatâd Rhiant

11 Ionawr 2023 - Gwisg Ysgol

9 Ionawr 2023 - Noson Rhieni Blwyddyn 11, Cod Ymddygiad a Chanllaw i Gwmwl yr Ysgol

13 Rhagfyr 2022 - CBSC – Llythyr Dewisiadau Diogel

9 Rhagfyr 2022 - Llythyr Iechyd Cyhoeddus Cymru – Y Dwymyn Goch

7 Rhagfyr 2022 - Blynyddoedd 7 – 11: Clinigau Brechu rhag y Ffliw

7 Rhagfyr 2022 - Y Dwymyn Goch a Streptococol

29 Tachwedd 2022 - Noson Rhieni Blwyddyn 9, Cod Ymddygiad a Chanllaw i Gwmwl yr Ysgol

24 Tachwedd 2022 - Blwyddyn 7 – Pantomeim Cymraeg

23 Tachwedd 2022 - Noson Wybodaeth Blwyddyn 10

22 Tachwedd 2022 - Fforwm Rhieni Ysgol Aberconwy

9 Tachwedd 2022 - Siarter Iaith

8 Tachwedd 2022 - Nodyn atgoffa Pasbort Taith Paris

12 Hydref 2022 - Llythyr Gyrfa Cymru – Egylchgrawn

5 Hydref 2022 - Bagloriaeth Cymru Blwyddyn 9

3 Hydref 2022 - Noson Wybodaeth Rhieni Blwyddyn 11

13 Medi 2022 - Y Frenhines Elizabeth II

7 Medi 2022 - Noson Groeso Blwyddyn 7

1 Medi 2022 - Cyffordd Llandudno a Deganwy Gwasanaeth Bws i'r Ysgol a Ffurflen Gais

19 Gorffennaf 2022 - Llythyr Blwyddyn 10 – Amseroedd Arholiadau

16 Gorffennaf 2022 - Tywydd Poeth

14 Gorffennaf 2022 - Casgliad Canlyniadau Lefel A / AS

14 Gorffennaf 2022 - Casgliad Canlyniadau TGAU

11 Gorffennaf 2022 - Dosbarthiadau Blwyddyn 8

7 Gorffennaf 2022 - Gwisg Ysgol

7 Gorffennaf 2022 - Diweddariad Covid-19

5 Gorffennaf 2022 - Noson Rhieni Blwyddyn 7

4 Gorffennaf 2022 - Diweddariad Covid-19 – Grwpiau Blwyddyn Gartref

29 Mehefin 2022 - Llythyr Cludiant Ysgol Cyffordd Llandudno a Deganwy a Ffurflen Gais

22 Mehefin 2022 - Trefniadau Wythnos Pontio a Amserlen Bws

27 Mai 2022 - Diweddariad Mai

26 Mai 2022 - Taith Paris

23 Mai 2022 - Absenoldeb Arholiad Blwyddyn 11

11 Mai 2022 - Noson Rhieni Blwyddyn 8

5 Mai 2022 - Diweddariad ar Drefniadau Covid-19

5 Mai 2022 - Gwaith Ffordd Mawr a Newidiadau i Lwybrau Bysiau

3 Mai 2022 - Arholiadau Allanol Blwyddyn 10

30 Mawrth 2022 - Cwricwlwm Blwyddyn 9

18 Mawrth 2022 - Sesiwn Rhieni Blwyddyn 10 ac 11

18 Mawrth 2022 - Trip Ysgol i Wlad yr Iâ

2 Mawrth 2022 - Gyrfa Cymru – Digwyddiad Gyrfaoedd Rhithwir

18 Chwefror 2022 - Diweddariad Chwefror

17 Chwefror 2022 - Cau Ysgol

17 Chwefror 2022 - Trefniadau Tywydd Garw

4 Chwefror 2022 - Digwyddiadau Opsiynau Blwyddyn 9

27 Ionawr 2022 - Gyrfa Cymru – Opsiynau Blwyddyn 9

24 Ionawr 2022 - Digwyddiadau Opsiynau Chweched Dosbarth

19 Ionawr 2022 - Noson Rhieni Chweched Dosbarth

7 Ionawr 2022 - Trefniadau Tymor Newydd

16 Rhagfyr 2021 - Cyngor Conwy - Newidiadau i Drefniadau Diwedd Tymor a Taflen Gymorth Cwestiynau Cyffredin

15 Rhagfyr 2021 - Noson Rhieni Blwyddyn 11

15 Rhagfyr 2021- Cyngor Conwy - Trefniadau Diwedd Tymor

1 Rhagfyr 2021 - Diweddariad Rhagfyr

23 Tachwedd 2021 - Noson Rhieni Blwyddyn 9

16 Tachwedd 2021 - Arholiad Llenyddiaeth Saesneg Blwyddyn 10

8 Tachwedd 2021 - Llythyr TikTok Cyngor Conwy, Taflen wybodaeth apiau a Cyngor Diogelu TikTok

30 Hydref 2021 - Diweddariad Tachwedd

20 Hydref 2021 - Noson Rhieni Blwyddyn 10

07 Hydref 2021 - Noson Wybodaeth Blwyddyn 11

28 Medi 2021 - Llythyr Brechiadau Covid-19 i Blant 12-15 oed a Cwestiynau Cyffredin

24 Medi 2021 - Arolwg SHRN

09 Medi 2021 - Gwersi Cerdd

08 Medi 2021 - Llythyr Noson Gwybodaeth Blwyddyn 7 a Canllaw School Cloud

06 Medi 2021 - Llythyr Cyngor Conwy - Ailagor Ysgolion

02 Medi 2021 - Ailagor Ysgol: Medi 2021

01 Gorffennaf 2021 - Llythyr Gwasanaeth Bws Cyffordd Llandudno a Deganwy, Ffurflen Gais Bws a Mandad Debyd Uniongyrchol

CY