Opsiynau Blwyddyn 9

Yn Ysgol Aberconwy anelwn at flaenoriaethu pob myfyriwr ym mlwyddyn 9 pan ddaw’n amser gwneud penderfyniadau am opsiynau. O ganlyniad, rydym wedi ystyried sut y gallwn ddarparu agwedd bersonol, gyfleus a hygyrch at y broses. Rydym wedi penderfynu mai’r ffordd orau o wneud hyn yw gwneud y wybodaeth opsiynau a’r ffurflenni cais ar gael yn electronig ar wefan ein hysgol yn hytrach nag fel copïau papur.

I weld y llyfrynnau opsiynau a’r ffurflenni cais presennol, defnyddiwch y dolenni isod (sylwer y bydd y llyfrynnau a’r ffurflenni’n cael eu diweddaru ddiwedd Ionawr bob blwyddyn ar gyfer y grŵp blwyddyn gyfredol):

Mae’r amserlen ar gyfer y grŵp blwyddyn wedi’i nodi a gellir ei gweld isod, fel bod yr holl randdeiliaid yn glir ynghylch y broses a’r disgwyliadau. Fe welwch fod yna wahanol bwyntiau yn y broses lle’r ydym yn bwriadu cynnig trafodaethau un i un gydag athrawon pwnc, athrawon dosbarth a staff sy’n ymwneud â’r broses opsiynau.

Gobeithio y bydd y dull hwn yn addysgiadol ac yn hawdd ei ddefnyddio. Os oes gennych unrhyw gwestiynau na allwch ddod o hyd i ateb iddynt trwy ddarllen trwy'r deunydd a ddarperir, yna cysylltwch Mrs Sewell neu dîm y flwyddyn.

CA4 (Blwyddyn 9) Llinell Amser

Ionawr 202420 Chwefror 20241 Mawrth 20248 Mawrth 202422 Mawrth 2024I'w gadarnhauGorff 2024Medi 2024Medi 2024
Ychwanegir y Llyfryn Opsiynau newydd at y wefanNoson Opsiynau i rieni a myfyrwyrCyflwynwyd y dewisiadau opsiwn cychwynnolParatowyd colofnau opsiynau yn seiliedig ar ddewisiadau myfyrwyrCyflwynwyd y dewisiadau opsiwn terfynol. Bydd trafodaethau gyda myfyrwyr a rhieni yn dilyn os oes unrhyw bynciau na allant redeg oherwydd diffyg diddordeb.Diwrnod rhagflas coleg i fyfyrwyr sydd wedi dewis astudio cwrs colegDosbarthwyd amserlenni newydd i fyfyrwyr yn barod ar gyfer mis MediMae myfyrwyr yn dechrau ym mlwyddyn 10 gyda'u dewisiadau opsiwnMae'r ffenestr ar gyfer unrhyw newidiadau yn dod i ben ar gyfer holl fyfyrwyr blwyddyn 10
CY