Siarter Iaith Gymraeg

Mae’r Iaith Gymraeg yn Fyw yn Ysgol Aberconwy!

Ein Cred

Mae’r iaith Gymraeg yn perthyn i bawb, yn siaradwyr rhugl, dysgwyr neu’r rhai sy’n swil am eu Cymraeg. Ni sydd piau hi! Ein lle ni ydy edrych ar ei hôl hi ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Felly, dewch hefo ni ar ein taith i’r miliwn o siaradwyr erbyn 2050!

Beth mae Cwricwlwm Cymru’n ei ddweud?

Beth ydy bod yn ddwyieithog?

Beth ydy Manteision Dwyieithrwydd?

Sut mae’r Gymraeg yn cael ei haddysgu yma?

Sut allwch chi helpu?

Sut mae’r ysgol yn helpu?

Offer Dysgu Cymraeg ac Adnoddau Cymraeg

Siarter Iaith Uwchradd

CY