Noson Agored Chweched Dosbarth

Mae Noson Wybodaeth Chweched Dosbarth wedi'i threfnu ar gyfer 30 Ionawr 2024.
Dewch draw i weld ein cyfleusterau gwych, cwrdd â'n staff a darganfod yr ystod wych o gyrsiau rydym yn eu cynnig.

Bydd y noson yn dechrau gyda chyfres o sgyrsiau byr a chyflwyniadau yn y neuadd. Yna bydd cyfle i archwilio ein cyfleusterau Chweched Dosbarth a dysgu am y cyrsiau sydd ar gael. Bydd ein Pennaeth Chweched Dosbarth a Mentor y Chweched Dosbarth ar gael i drafod gofal bugeiliol, yn ogystal ag athrawon pwnc i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych am gyrsiau.

I ddysgu mwy am ein Chweched Dosbarth ac i weld Prosbectws y Chweched Dosbarth, ewch i'n tudalen we Chweched dosbarth .

CY