Dysgu gartref

Mae dysgu gartref yn rhan hanfodol o raglen yr ysgol. Mae'n bwysig annog astudio annibynnol, ac aethom ati i wneud gweithgareddau gwaith cartref mor amrywiol â phosibl. Bydd gweithgareddau dysgu gartref yn cael eu gosod bob wythnos gan adrannau trwy Microsoft Teams yn unol â'r cynlluniau dysgu, a fydd yn cael eu rhannu â myfyrwyr.

Blynyddoedd 7 i 11 - Nodiadau i Rieni

  • Anogwch eich plentyn/plant i ddechrau pob tasg ar y penwythnos er mwyn iddynt gael amser i ofyn i athrawon am gymorth cyn y dyddiad cau.
  • Mae cwrdd â therfynau amser yn sgil y mae angen eich help ar blant i'w chyflawni, bydd cyfnodau cadw yn cael eu gosod os na chyrhaeddir terfynau amser.
  • Anogwch eich plentyn/plant i gyflwyno’u gwaith yn dda – dylid ysgrifennu’r atebion ar bapur, nid eu gwasgu ar y daflen gwestiynau.
  • Os bydd angen adnoddau ar eich plentyn/plant, fel: papur, ysgrifbinnau lliw, ac ati, dylent ofyn i'r athro pwnc neu'r tiwtor dosbarth perthnasol.
  • Cysylltwch â Mrs Sewell (Pennaeth Cynorthwyol) yn uniongyrchol os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon pellach.

BLWYDDYN 7: Tua hanner awr fesul tasg dysgu gartref.

Wythnos 1SaesnegGwyddoniaethCymraegDT / AG
Wythnos 2MFLMathemategHanes / Daearyddiaeth / AG
Hanner TymorCelf / TGCh / PBL

BLWYDDYN 8: Tua hanner awr fesul tasg dysgu gartref.

Wythnos 1MFLMathemategHanes / Daearyddiaeth / AG 
Wythnos 2SaesnegGwyddoniaethCymraegDT / AG
Hanner TymorCelf / TGCh / Cerddoriaeth

 BLWYDDYN 9: Tua phum munud a deugain fesul tasg dysgu gartref.

Wythnos 1SaesnegGwyddoniaethCymraegDT / AG
Wythnos 2MFLMathemategHanes / Daearyddiaeth / AG
Hanner TymorCelf / TGCh / Cerddoriaeth

Blwyddyn 10: Tua awr fesul tasg dysgu gartref.

Wythnos 1Opsiwn 1Opsiwn 3SaesnegGwyddoniaethMathemategCymraegRE
Wythnos 2Opsiwn 2WBQSaesnegGwyddoniaethMathemategCymraeg 
Opsiwn 1: Dydd Mercher, am Opsiwn 2: Dydd Mercher, pm Opsiwn 3: Dydd Mawrth, am

BLWYDDYN 11: Tua awr fesul tasg dysgu gartref.

Wythnos 1Opsiwn 1Opsiwn 2MathemategGwyddoniaethCymraegSaesneg 
Wythnos 2Opsiwn 1Opsiwn 2MathemategGwyddoniaethCymraegSaesnegRE 
Opsiwn 1: Dydd Llun / Dydd Gwener, am Opsiwn 2: Dydd Llun / Dydd Gwener, pm
CY