Archwilio Llwybrau Creadigol

Treuliodd grŵp o bedwar deg pump o fyfyrwyr o flwyddyn 9 y diwrnod yn Abergele yn archwilio llwybrau creadigol. Buont yn cymryd rhan mewn ystod eang o weithgareddau megis colur llwyfan, sgiliau syrcas, golygu ffilmiau a dawnsio. 

CY