Cyfarfod â Mererid

Bu myfyrwyr Cymraeg iaith gyntaf Blwyddyn 7 yn cymryd rhan mewn rhith-gyfarfod ar-lein gyda’r bardd, awdur a’r Athro Mererid Hopwood lle cawsant gyfle i ofyn cwestiynau iddi am y gerdd y buont yn ei hastudio o’i chasgliad – ‘Fy Mabinogi i’ a seiliwyd ar y straeon rhyddiaith Cymraeg cynharaf (chwedlau). Buont hefyd yn trafod pwysigrwydd y Gymraeg a dysgu ieithoedd cyn i’r myfyrwyr roi cynnig ar ysgrifennu eu stori fer eu hunain wedi’i hysbrydoli gan y chwedlau Cymreig yr oeddent wedi dysgu amdanynt.

CY