Achub Bywydau ar y Môr

Llongyfarchiadau i Martha ym Mlwyddyn 12, a ddaeth yn recriwt diweddaraf criw RNLI Conwy yn ddiweddar. Dechreuodd ei hyfforddiant fel aelod prawf ar 9 Tachwedd. Rydyn ni yn y Chweched Dosbarth yn edrych ymlaen at glywed am ei hanturiaethau! 

CY