Karate yn Croatia

Teithiodd Macie, myfyriwr Blwyddyn 7, i Croatia yn ddiweddar fel rhan o dîm bach a ddewiswyd i gynrychioli Cymru ym mhencampwriaethau karate Shito Ryu.

Sefydlwyd Ffederasiwn Chwaraeon Shito Ryu Ryu y Byd (WSSHRF) yn 2019 i roi cyfle i bob ymarferydd arddull Shito Ryu Karate o bob cwr o'r byd hyfforddi a chyflwyno eu sgiliau mewn cystadlaethau Rhyngwladol. Fodd bynnag, oherwydd yr achosion o Covid-19, gohiriwyd y pencampwriaethau hyn. felly dyma oedd eu cystadleuaeth pencampwriaeth ryngwladol gyntaf.

Cafwyd perfformiad arbennig gan Macie a chafodd amser gwych yn cystadlu yng Nghroatia. Dywedodd ei bod yn chwerthinllyd o nerfus ond roedd y profiad cyfan yn wefreiddiol a dysgodd lawer gan eraill o bedwar ban byd.

Dechreuodd Macie Karate yn ôl yn 2018 pan oedd yn wyth oed ac mae bellach yn hyfforddi dair i bedair gwaith yr wythnos yn Hajime Hero yn Llandudno. Mae hi wedi cael ei dewis i gystadlu yng ngharfan Cymru yn y blynyddoedd diwethaf.

Da iawn Macie, dymunwn y gorau i ti ym mhob cystadleuaeth yn y dyfodol.

CY