Cymwys i Farchogaeth

Hoffem longyfarch Maddison, myfyriwr blwyddyn 9, sydd wedi ennill gradd a Chymhwyster Sioe Geffylau Ryngwladol Frenhinol gyda'i merlen, Hollyland Lion in Winter

Mae Maddison wedi cymhwyso gyda'i merlen, a adwaenir hefyd fel 'Bertie', yn adran Merlod Hela'r Sioe 143cm sioe fawreddog Sioe Geffylau Ryngwladol Frenhinol a gynhelir yn Hickstead.

Bob blwyddyn mae miloedd o blant ac oedolion yn cystadlu mewn amrywiaeth o ddisgyblaethau marchogaeth i gymhwyso ar gyfer y sioe hon ond ar gyfartaledd dim ond 20 ym mhob adran sy'n cyflawni hyn. Mae hyn yn gyflawniad gwych nid yn unig i Madison ond hefyd i'w merlen, sy'n ddim ond 5 oed, oedran anhygoel o ifanc i fod yn cystadlu ar y lefel hon. 

Mae Maddison a Bertie yn cael eu hyfforddi'n bennaf gan ei rhieni, sydd ill dau yn farchogion enwog. Mae hi wedi cystadlu’n Genedlaethol ledled y DU ers 2014 ac eisoes wedi ennill yr adran Merlen Math Hela Ffrwyn Arweiniol yn y Sioe Geffylau Ryngwladol Frenhinol yn 2015, a hithau ond yn 7 mlwydd oed! Mae hi wedi mynd ymlaen i gyflawni nifer o wobrau cyntaf a phencampwyr mewn sioeau ceffylau ledled y DU ers hynny. Ym mis Hydref y llynedd, daeth Maddison a Bertie yn 10fed Sioe Ceffyl y Flwyddyn 2021 a gynhaliwyd yn yr NEC yn Birmingham. 

Bydd Maddison yn dechrau ei hymgyrch i gymhwyso ar gyfer Sioe Ceffyl y Flwyddyn eleni yn yr un adrannau o fis Mehefin. Mae rhagbrofion yn cael eu cynnal ledled y DU, sy'n golygu llawer o deithio a boreau cynnar! Dymunwn bob lwc i Maddison a Bertie!

CY