Taith i TAPE

Treuliodd myfyrwyr Astudiaethau Ffilm Blwyddyn 10 a Miss Grimward fore yn Cerdd a Ffilm Cymunedol TAPE, elusen sy’n cynnig ystod eang o gyfleoedd creadigol i grwpiau ac unigolion sydd â diddordeb mewn gwneud ffilmiau, cynhyrchu sain, cerddoriaeth, ffotograffiaeth, rhith-realiti, dylunio, ysgrifennu creadigol, podledu a mwy.

Dechreuon nhw gyda thaith o amgylch y cyfleusterau a oedd yn cynnwys eu stiwdios, canolfan animeiddio a'r ystafell olygu a recordio lle cawsant gyfle i sgwrsio â gweithwyr proffesiynol y diwydiant. Yna buont yn gwylio ffilm Swedaidd 'Let the Right One In', sy'n rhan o faes llafur 'Ffilm Fyd-eang' yn y cwrs TGAU Astudiaethau Ffilm, mewn sesiwn sgrinio preifat yn eu sinema.

Dywedodd Miss Grimward, “Cafodd y myfyrwyr eu hysbrydoli gan yr hyn a welsant ac maen nhw'n edrych ymlaen yn fawr at ddychwelyd i TAPE ar gyfer eu gŵyl ffilm ym mis Gorffennaf, felly gwyliwch y gofod hwn!”

CY