Dan yr Hwyliau

Cymerodd disgyblion Blwyddyn 7 dipyn o amser allan o’r dosbarth heddiw i fwynhau’r tywydd cynhesach. Cynhaliwyd eu dosbarth llythrennedd o dan ein hwyliau newydd smart yn Y Sgwar er mwyn cysgodi rhag yr haul wrth ddarllen.

CY