Gwobr Enillion y Cyngor Eco

Mae aelodau Cyngor Eco’r ysgol, o flynyddoedd 7, 8 a 12, wedi ennill Gwobr John Muir am blannu coed Criafol brodorol ac am gael gwared ar rywogaethau ymledol (Rhododendron) o Barc Cenedlaethol Eryri.

Cyflawnwyd hyn yn ystod taith ddiweddar ac arhosiad dros nos ym Mod Silin, bwthyn yr ysgol sy'n swatio ar lethrau Gorllewin Eryri. Yn dilyn taith gerdded hir i'r bwthyn, sefydlodd y myfyrwyr wersyll, gan goginio dros dân a dysgu sut i ddefnyddio offer yn ddiogel. Yna buont yn gweithio gyda'i gilydd i helpu i gynnal a chadw'r tiroedd trwy glirio llwyni Rhododendron a phlannu'r coed Criafol ifanc. 

Bydd y myfyrwyr hyn nawr yn helpu i redeg teithiau i Bod Silin, fel y gall myfyrwyr eraill fwynhau treulio peth amser yng nghefn gwlad ac aros dros nos yn y bwthyn tra'n ennill y wobr. 

CY