Llongyfarchiadau i'r Adran Gelf

Llongyfarchiadau i'r Adran Gelf ar eu cynnydd gyda gwobr 'Croesi'r Bont i Wobr Efydd' fel rhan o'r 'Gwobrau Iaith Adrannol'. Nhw yw'r adran gyntaf i gyrraedd hanner ffordd ar draws y bont! Da iawn chi.  

Llongyfarchiadau Mrs Karen Griffith a Mrs Beth Russell! Dyma nhw yn derbyn eu gwobr gan aelodau Blwyddyn 9 y Cyngor Iaith!

CY