Llwyddiant Codi Arian Plant Mewn Angen

Diolch enfawr i bawb a helpodd ni i godi record ysgol ar gyfer Plant Mewn Angen, cyfanswm o fwy na £3000 trwy amrywiaeth o ddigwyddiadau gan gynnwys gwisg ffansi, gwerthu cynnyrch pobi blasus, marathonau darllen a marathonau!

Llongyfarchiadau mawr i'n prif godwr arian, Joshua ym mlwyddyn 7, a gododd £320 trwy feicio i ben yr Wyddfa.

Da iawn hefyd, i'r holl staff a myfyrwyr a gwblhaodd Hanner-Marathon Conwy gan godi arian ar gyfer Plant Mewn Angen a Hosbis Dewi Sant.

Rydyn ni mor falch o bawb a gymerodd ran!

CY